Service

We zijn een actieve vereniging voor senioren uit Grathem e.o.

Extra's voor leden

Seniorenvereniging Grathem biedt naast tal van activiteiten ook service op het gebied van belastingaangifte en computerhulp.

Hulp bij belastingaangifte

Het invullen van aanvraagformulieren en het doen van de jaarlijkse belastingaangifte is voor veel mensen een lastige klus. Senioren Grathem helpt u hierbij. Gratis én deskundig! Elk jaar worden onze vrijwilligers door de KBO bijgeschoold, zodat zij steeds op de hoogte zijn van de laatste regels.
Wilt u hulp bij uw administratie? Neem dan contact op met

DMJ Huigsloot
Penningmeester Seniorenvereniging Grathem
Frisostraat 3
6096BH Grathem
Tel.nr. 0475 451934
E-mail   penningmeester@seniorengrathem.nl
of  Jo Daemen        E-mail      jamdaemen@hotmail.com

Vrijwillige Ouderenadviseur (VOA)

Een VOA is een vrijwilliger die zelf ook senior is. In een meerdaagse cursus leert een VOA alles om een hulpvrager op de juiste wijze te kunnen doorverwijzen. Een VOA heeft kennis van actuele wet- en regelgeving en kent de instanties en de mensen in zijn of haar woonplaats.

Een Vrijwillige Ouderenadviseur biedt o.a. ondersteuning bij:

  • behoud eigen regie
  • langer zelfstandig blijven wonen
  • wegwijs maken in de sociale kaart en voorliggende voorzieningen, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Interesse in ondersteuning door een VOA?
Neem dan contact op met

DMJ Huigsloot
Penningmeester Seniorenvereniging Grathem
Frisostraat 3
6096BH Grathem
Tel.nr. 0475 451934
E-mail   penningmeester@seniorengrathem.nl

Scroll naar boven